C#

C# is een programmeertaal ontwikkeld door Microsoft als deel van het .NET-initiatief, en later geaccepteerd als standaard door ECMA (ECMA-334) en ISO (ISO/IEC 23270). C# is objectgeoriënteerd en lijkt qua syntaxis en semantiek sterk op Java, maar bevat vooral in latere versies allerlei voorzieningen waardoor ook in andere programmeerstijlen gewerkt kan worden, terwijl vooral in de bibliotheken en programmeeromgeving een sterke invloed van Object Pascal en Delphi te zien is. Dit is niet verrassend, omdat C# onder andere bedoeld is als Microsofts antwoord op Java en omdat Anders Hejlsberg, de ontwerper van Delphi, ook een leidende rol heeft gehad in C# en .NET.

Hoe goed ben ik met deze skill:

Unity

Unity is een cross-platform-game-engine ontwikkeld door het Deens-Amerikaanse bedrijf Unity Technologies voor de ontwikkeling van computerspellen voor zowel de pc, consoles, mobiele apparaten als websites. Unity3D is de standaard software development kit (SDK) voor de Wii U (de zesde spelcomputer van het Japanse bedrijf Nintendo).

Hoe goed ben ik met deze skill:

Laravel

Laravel is een vrij, opensource-PHP-webframework, ontwikkeld door Taylor Otwell en bedoeld voor de ontwikkeling van webapplicaties volgens de model-view-controller-model (MVC) software-architectuur. Kenmerken van Laravel zijn onder meer een modulair pakketsysteem met een dedicated dependency manager, diverse manieren om relationele databases te manipuleren, hulpprogramma's die helpen bij het uitvoeren en onderhouden van applicaties, en de toepassing van syntactische suiker.

Hoe goed ben ik met deze skill:

HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language 5) is de nieuwste, afgewerkte versie van de HTML-standaard. Deze nieuwe taal bevat de functionaliteit van zowel HTML als XHTML. Verder verbetert HTML5 ook de kleine foutjes van zijn voorganger en levert hij betere ondersteuning voor webapplicaties. De term HTML5 wordt ook gebruikt als marketingterm, waarbij naast HTML-versie 5 ook omliggende technieken zoals CSS3, JavaScript, XML, JSON en SVG meegenomen worden in de definitie.

Hoe goed ben ik met deze skill:

Bulma

Bulma is een gratis en open-source frontend - CSS framework gebaseerd op Flexbox. Het bevat op HTML en CSS gebaseerde ontwerpsjablonen voor typografie , formulieren, knoppen, tabellen, rastersystemen , navigatie en andere interface- ontwerpelementen.

Hoe goed ben ik met deze skill:

CSS

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Het Engelse "style" heeft de betekenis van "opmaak", niet van schrijfstijl. Het begrip "cascading" (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het overerven van opmaak-eigenschappen.

Hoe goed ben ik met deze skill: